Beantwoording statenvragen 3478 Partij voor de Dieren over vangen verwilderde en zwerfkatten door jagersbeantwoording statenvragen 3478 PvdD over vangen verwilderde en zwerfkatten door jagers

Datum besluit: 12 maart 2019


Zwervende of verwilderde katten worden opgevangen door diverse instanties, zoals de Dierenbescherming en Zwerfkatten Nederland. Daarbij worden de katten herplaatst of na sterilisatie weer losgelaten op de vanglocatie. Bij het vangen van katten worden vangkooien gebruikt. De Partij voor de Dieren heeft hier enkele vragen over gesteld en Gedeputeerde Staten geven hier uitleg over. In Zuid-Holland mogen zwerfkatten of verwilderde katten niet met een geweer worden gedood.

Type besluit: GS-vergadering