Behandelvoorstel motie 753 Beste Klimaatadaptatie ontwerp van Zuid-Holland

Datum besluit: 12 maart 2019


Op twee manieren is het effect dat de motie 753 beoogt op het gebied van klimaatadaptatie gerealiseerd: ten eerste is er een competitie uitgeschreven waarop 90 initiatieven zijn ingeschreven: 57 concepten en 33 uitvoerbare projecten. Ter bevordering van de ontwikkeling van deze ideeën en projecten zijn respectievelijk vijf en drie geldprijzen uitgekeerd. Ten tweede is er met zeven deelnemers gesproken over de rol die de Provincie Zuid-Holland kan nemen in het bevorderen van verdere uitvoering binnen en buiten de provincie. De meest in het oog springende initiatieven die zijn ontplooid zijn de ondersteuning van Field Factors voor een project in Spanje, de verkenning naar een regeling ter vergroening van verzorgingshuizen en het aanbrengen van waterberging op het Provinciehuis.

Type besluit: GS-vergadering