Samenwerkingsovereenkomst NLDelta

Datum besluit: 12 maart 2019


In oktober 2016 werd NLDelta bekroond tot één van de vier ‘Mooiste natuurgebieden van Nederland’ in een door het Ministerie van Economische Zaken georganiseerde verkiezing. Daarmee werd NLDelta een Nationaal Park Nieuwe Stijl in wording: een Nationaal Park dat voldoet aan een nieuwe standaard met richtlijnen voor kwaliteitsverbetering. NLDelta loopt van Kinderdijk en Slot Loevestein via Biesbosch, Hollands Diep, Haringvliet tot aan de Voordelta.

Sindsdien werken de initiatiefnemers Staatsbosbeheer, Parkschap de Biesbosch, Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant aan de nieuwe organisatie en aan de ambities natuur, beleefbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, ambassadeurschap en regionale economie. Om deze samenwerking in 2019 t/m 2021 voort te zetten hebben deze partijen afspraken over inzet van mensen en middelen vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst NLDelta, waarbij gemeente Dordrecht tekent voor het Parkschap de Biesbosch.

Gedeputeerde Staten hebben besloten deze samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en zich in te spannen om in 2019 t/m 2021 in totaal 300.000 euro exclusief BTW bij te dragen.

Type besluit: GS-vergadering