Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit Charter 2019

Datum besluit: 12 maart 2019


De provincie wil haar dienstverlening aan de samenleving op een kwalitatief hoog peil houden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een goede bedrijfsvoering. Teneinde deze bedrijfsvoering te onderzoeken worden door een eigen eenheid van de provincie jaarlijks onderwerpen geselecteerd en ondergebracht in een onderzoeksplan. De onderwerpen zijn door de opdrachtgevers zelf aangereikt met het oogmerk om te leren en te verbeteren.

Type besluit: GS-vergadering