POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw

Datum besluit: 12 maart 2019


De provincie Zuid-Holland stelt € 1.000.000,- aan POP-3 subsidie beschikbaar voor niet-productieve investeringen in watersystemen voor de beheergebieden van het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Waterschap de Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Rivierenland. Een subsidie aanvragen kan in de periode van 3 april tot en met 16 mei 2019.Voor de POP-3 subsidies die verleend zijn voor 'weidevogels, biodiversiteit en landschap' en ‘samenwerking duurzame innovaties landbouw’ is de drempel om een voorschot aan te vragen verlaagd van € 50.000,- naar € 25.000,-.POP-3 is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

De beschikking tot subsidieverlening voor het project 'Graanwaard - investeringen' is gewijzigd. De wijziging betreft de einddatum van het project en de toevoeging van de citeertitel en vindplaats van de Europese Landbouwvrijstellingsverordening.

Type besluit: GS-vergadering