Weigering ontheffingverlening voor uitbreiding van melkgeitenbedrijf MooiMekkerland (Stolwijk)

Datum besluit: 12 maart 2019College van burgermeester en wethouders van Krimpenerwaard hebben aan Gedeputeerde Staten een toelichting gevraagd op de 'geitenstop' die in 2017 is opgenomen in de provinciale Verordening ruimte. Hun vragen hebben betrekking op een uitbreiding van het melkgeitenbedrijf MooiMekkerland in Stolwijk. De 'geitenstop' is sinds begin 2018 van kracht in Zuid-Holland. GS schrijven in hun brief dat zij geen ontheffing zullen verlenen van de verordening voor uitbreiding van dit bedrijf. GS gaan er dan ook van uit dat de gemeente de ingezette handhavingsacties voortzet.

Type besluit: GS-vergadering