Beantwoording Statenvragen 3473 gemeenschappelijke archeologische depots en beleid en privécollecties

Datum besluit: 19 maart 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen van de SP over gemeentelijke archeologische depots, beleid en privécollecties. Naar aanleiding van deze vragen zal de provincie nader bekijken hoe om te gaan met de gemeentelijke archeologische depots, privécollecties en het bijbehorende provinciale beleid voor depot, collecties en archeologie en de ruimtelijke ordening.

Type besluit: GS-vergadering