Brief aan Provinciale Staten betreffende de resultaten onderzoeken en maatregelen inzake de Julianasluis te Gouda

Datum besluit: 19 maart 2019


Op 12 juli 2018 heeft een ongeval plaatsgevonden op de noordelijke brug (Gouwe Zijde) van de Julianasluis te Gouda. Het incident op de Julianasluis is voor de provincie aanleiding geweest om nader onderzoek te doen. Hierbij zijn het gedrag van de (vaar)weggebruikers en objectbedienaren, de techniek en de inrichting van het complex (de sluis, de bruggen en de direct omliggende infrastructuur) in samenhang bekeken. Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van twee onderzoeken, de genomen maatregelen en dat er niet tot vervolging is overgegaan.

Type besluit: GS-vergadering