Beantwoording Statenvragen 3483 CDA over de aanpak N209

Datum besluit: 26 maart 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 26 maart 2019 de beantwoording van de Schriftelijke vragen 3483 van het CDA met betrekking tot de aanpak van de N209 bij Lansingerland vastgesteld. Op het betreffende weggedeelte vinden relatief veel ongevallen plaats. Om de verkeerssituatie te verbeteren worden onder andere op korte termijn waar mogelijk zogenaamde broodjes tussen de asmarkering aangebracht om het inhalen te ontmoedigen. Verder worden snelheidsremmende plateaus overwogen bij kruisingen met invoegers en overstekend langzaam verkeer. Ook worden op langere termijn, bij het plaatsen van de geluidschermen in Bergschenhoek en Bleiswijk, de bermen waar nodig voorzien van bermverharding. Met het oog op de aanleg van de A13/A16 zijn met alle betrokken partijen van het onderliggend wegennet (waaronder gemeente Lansingerland) en het Rijk afspraken gemaakt over de wijze van monitoring van het verkeer. Ook wordt er aanvullend onderzoek verricht, waarmee gekeken wordt naar de ernst van de knelpunten die ontstaan na openstelling van de A16 Rotterdam.

Type besluit: GS-vergadering