Beantwoording Statenvragen 3482 CDA over Geluidshinder fietstunnel Ruyven

Datum besluit: 26 maart 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 26 maart 2019 de beantwoording van de Schriftelijke vragen 3482 van het CDA met betrekking tot de ervaren geluidshinder bij fietstunnel Ruyven vastgesteld. Op basis van de geluidsberekeningen, voorafgaande aan het groot onderhoud, bleek het niet nodig te zijn om te voorzien in (extra) geluidswerende maatregelen. Naar aanleiding van vragen uit de omgeving is toegezegd dat er een onderzoek wordt gestart naar een mogelijke oplossing. Afhankelijk van de kosten en het effect van de maatregel zal worden besloten of de maatregel wordt uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek zal tijdens de bewonersavond voor de werkzaamheden aan de rotonde Ruyven gedeeld worden. Deze vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van het jaar.

Type besluit: GS-vergadering