Beantwoording Statenvragen 3486 Partij voor de Dieren over dode zwanen Oud-Alblas

Datum besluit: 26 maart 2019


Op enkele locaties in Zuid-Holland en Utrecht zijn dode knobbelzwanen aangetroffen. Het lijkt erop dat deze dieren zijn gedumpt. De Partij voor de Dieren heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Het doden van knobbelzwanen is op dit moment verboden vanwege een rechterlijke uitspraak. Het dumpen van dode knobbelzwanen is in Zuid-Holland bovendien altijd verboden. De politie doet onderzoek en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid assisteert de politie hierbij namens de provincie

Type besluit: GS-vergadering