Notitie internationalisering Succesvoller internationaal acteren voor Zuid-Holland

Datum besluit: 26 maart 2019


Gedeputeerde Staten hebben de nota internationalisering vastgesteld, welke een advies geeft aan het volgend college met richtinggevende uitgangspunten voor de internationale inzet en interne werkwijze van de provincie. Dit advies met aanbevelingen kan als basis dienen voor een door Provinciale Staten vast te stellen internationaliseringsstrategie 2020 - 2023.

Type besluit: GS-vergadering