Voortgang aanjagers herbestemming Rijksmonumenten en verlenging van de overeenkomsten met de aanjagers

Datum besluit: 26 maart 2019


Rijksmonumenten zijn belangrijke elementen in ons landschap, de leefomgeving en onze cultuur. De provincie Zuid-Holland vindt het behoud ervan belangrijk. Een goede bestemming voor deze monumenten maakt hun onderhoud betaalbaar, het vinden daarvan is vaak een lastige zaak. Sinds 2018 heeft de provincie Zuid-Holland een drietal aanjagers aangesteld om de partijen hiervoor bij elkaar te brengen, en kansen te benutten. Een aantal gestagneerde zaken is inmiddels een stap verder, en er zijn ook al successen geboekt in de herbestemming van de monumenten. Reden voor Gedeputeerde Staten om de overeenkomsten met deze drie aanjagers te verlengen

Type besluit: GS-vergadering