Beantwoording Statenvragen 3475 van de VVD inzake transport van elektriciteit en warmte

Datum besluit: 5 maart 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen 3475 van de VVD inzake transport van elektriciteit en warmte vastgesteld. De vragen hebben betrekking op de toenemende vraag naar capaciteit van de elektriciteits- en warmtenetten als gevolg van de groeiende vraag naar duurzame opwekking van energie.

Type besluit: GS-vergadering