Beantwoording Statenvragen (3476) van VVD en CDA inzake vertraging Hoekse Lijn en Lightrail

Datum besluit: 5 maart 2019Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geven antwoord op vragen van Statenleden van CDA en VVD over de vertraging van de oplevering van de Hoekse Lijn en een lightrail Westland. De provincie heeft een financiële bijdrage gereserveerd voor de spoorverlenging naar Hoek van Holland Strand. De aanbestedingsprocedure van de spoorverlenging start naar verwachting in het eerste halfjaar van 2019.

Type besluit: GS-vergadering