Beantwoording Statenvragen 3477 PVV met betrekking tot Duidelijkheid inzake duurzaamheidsfeestje Festival van de toekomst

Datum besluit: 5 maart 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording op Statenvragen 3477 van de PVV inzake duidelijkheid duurzaamheidsfeestje Festival van de toekomst beantwoord. Gedeputeerde Staten verduidelijken in de antwoorden de kosten en baten van het festival dat in het teken stond van het verbinden van innovatiemogelijkheden aan de provinciale organisatie over de volle breedte van de maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat.

Type besluit: GS-vergadering