Besluit tot wijziging Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

Datum besluit: 5 maart 2019


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Besluit tot wijziging van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 vastgesteld. Met deze wijziging wordt het project 'Verbeteren binnenklimaat museumlocatie Fort 1881' van Stichting Fort aan zee toegevoegd aan het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019. Stichting Fort aan zee wordt met dit besluit in staat gesteld voor betreffend project subsidie aan te vragen voor een maximale hoogte van € 73.120,00.

Type besluit: GS-vergadering