Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst Reconstructie N213 Gemeente Westland

Datum besluit: 5 maart 2019


De N213 is als ‘Centrale As’ belangrijk voor de ontsluiting van het Westland. De N213 is zwaar belast en ter hoogte van Naaldwijk is er met name bij de kruising met de Dijkweg sprake van oponthoud. Provincie Zuid-Holland verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N213. Onder andere door de weg te verbreden naar 2x2 rijstroken, aanpassen van de aansluiting van Royal FloraHolland en de herinrichting van de kruising met de Dijkweg. In de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Westland is een aantal afspraken vastgelegd. Hierbij gaat het o.a. over de uitruil van gronden, het aanpassen van de brug in de Dreeslaan en het vernieuwen van een geluidsscherm.

Type besluit: GS-vergadering