Overeenkomst Weg- en Tunnelbeheer N434. Wijzigingen van ondergeschikte aard

Datum besluit: 5 maart 2019


Op 9 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten de Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 vastgesteld. In deze overeenkomst staan de werkafspraken tussen de provincie Zuid-Holland en de Staat (feitelijk Rijkswaterstaat) opgenomen inzake de samenwerking tussen deze partijen op het gebied van weg- en tunnelbeheer van de nog te realiseren N434. Op 7 maart 2019 is de ondertekening van de overeenkomst met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ingepland. Hieraan voorafgaand zijn er door Rijkswaterstaat enkele wijzigingen van ondergeschikte aard voorgesteld. Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten op 5 maart 2019 ingestemd en aan Rijkswaterstaat toegezegd de wijzigingsvoorstellen door te voren in de wijzigingsovereenkomst. Deze wordt opgesteld naar aanleiding van de eerste nog uit te voeren evaluatie van de overeenkomst (cf artikel 32).

Type besluit: GS-vergadering