Reactie Eindnotitie Commissie Deetman over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden

Datum besluit: 5 maart 2019


In februari 2018 is het rapport “Verstandig Versterken” uitgebracht over de samenwerking in de Drechtsteden. Vervolgens hebben de zeven Drechtstedengemeenten een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Wim Deetman met het verzoek om te adviseren over de conclusies die aan dit rapport kunnen worden verbonden voor de inrichting van de Drechtstedensamenwerking. Gedeputeerde Staten geven in hun brief aan het Drechtstedenbestuur vanuit provinciaal perspectief een aantal overwegingen mee.

Type besluit: GS-vergadering