Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving

Datum besluit: 5 maart 2019


De ‘Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving’ is opgesteld op verzoek van Provinciale Staten. De verkenning agendeert het belang van de gezonde leefomgeving voor de provincie, brengt in beeld wat de provincie Zuid-Holland nog meer kan doen aan het beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving en maakt inzichtelijk op welke wijze de provincie haar rol, taak en bevoegdheid kan inzetten. Dit wordt in beeld gebracht in het ‘Dashboard gezonde leefomgeving Zuid-Holland’. Met behulp van dit dashboard kan de provincie keuzes maken om te komen tot een provincie waar het prettig en aangenaam verblijven is, waar gezond gedrag wordt gestimuleerd en die beschermt tegen negatieve omgevingsinvloeden.

Type besluit: GS-vergadering