Verlengen termijn Bestuurlijke afspraken over (de ontwikkeling van) Unmanned Valley Valkenburg gemeenten Katwijk en Wassenaar

Datum besluit: 5 maart 2019


Op 19 december 2018 hebben de colleges van de gemeente Katwijk en Wassenaar en de provincie Zuid-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf de Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg ondertekend. Hierin is een termijn opgenomen van 1 maart 2019 waarbinnen de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar kunnen instemmen met de Bestuurlijke afspraken. De gemeenteraad van Katwijk heeft op 14 februari ingestemd, de gemeenteraad van Wassenaar heeft haar besluitvorming uitgesteld tot maart. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de verlenging van de termijn van 1 maart naar 1 april 2019.

Type besluit: GS-vergadering