Beantwoording Statenvragen 3506 GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 over Hoge PFOA en GenX concentraties in spaarbekken Evides

Datum besluit: 14 mei 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van de statenvragen 3506 van GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 over 'Hoge PFOA en GenX concentraties in spaarbekken Evides". In de beantwoording wordt ingegaan op de relevante feiten en omstandigheden en het juridisch kader met betrekking tot de perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX concentraties in het spaarbekken van Evides.

Type besluit: GS-vergadering