Geactualiseerd provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor (april 2019)

Datum besluit: 14 mei 2019


Op 4 maart 2019 is de Samenwerkingsovereenkomst A12-corridor getekend door de gemeenten Waddinxveen, Zoetermeer, Zuidplas en Lansingerland, VNO-NCW West, provincie Zuid-Holland en zes marktpartijen die in het gebied actief zijn. Streven van deze samenwerking is om de grote logistieke potentie van de corridor verder te ontwikkelen. Vervolgstap op de ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst is het vaststellen van het geactualiseerde provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor. Dit provinciaal programma heeft betrekking op het ruimtelijk aspect van de samenwerking en vormt het ruimtelijk kader voor alle grootschalige logistieke ontwikkelingen in de A12-corridor. Het dient daarmee het economische en ruimtelijke belang van de provincie. Met dit nieuwe instrument heeft de provincie Zuid-Holland geborgd dat er een goede regionale visie komt, op de juiste plekken voldoende ontwikkelruimte bestaat, de markt gezond blijft en zorgvuldig met de beschikbare ruimte omgegaan wordt.

Type besluit: GS-vergadering