Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College Gedeputeerde Staten mei 2019

Datum besluit: 14 mei 2019


Op 9 mei 2019 is dhr. J.F. Weber teruggetreden uit het College van Gedeputeerde Staten. Om de portefeuilleverdeling te regelen, heeft het college besloten de gewijzigde portefeuilleindeling vast te stellen.

Type besluit: GS-vergadering