Analyse ontwerpbegrotingen 2020 van de provinciale publieke verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen)

Datum besluit: 21 mei 2019


De provincie is in 2019 deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen. Om aan de kaderstellende en controlerende rol invulling te kunnen geven, ontvangen Provinciale Staten ter kennisname de analyse op de individuele ontwerpbegrotingen 2020 van deze gemeenschappelijke regelingen. Voor de analyse van de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen en de toelichting daarop wordt verwezen naar de bijlage met de betreffende analyse.

Type besluit: GS-vergadering