Beantwoording statenvragen 3514 50PLUS munitiedump in de Noordzee

Datum besluit: 21 mei 2019


Gedeputeerde Staten hebben statenvragen van 50PLUS beantwoord over munitiedump in de Noordzee. Conclusie is dat de provincie Zuid-Holland geen bevoegd gezag is voor de Noordzee. Het rijk is bevoegd gezag voor de Noordzee. In de Tweede Kamer zijn ook vragen gesteld door 50PLUS over munitiedump in de Noordzee, welke inmiddels zijn beantwoord aan de Tweede Kamer. In de beantwoording van de statenvragen wordt daarnaar verwezen.

Type besluit: GS-vergadering