Beantwoording Statenvraag 3505 VVD Bijensterfte door Varroamijt

Datum besluit: 21 mei 2019


Vanuit een artikel in de "akkerwijzer",  waar de wintersterfte van de Honingbij wordt toegeschreven aan de Varroa-mijt en niet aan het gebruik van neonicotinoiden (moderne pesticiden), vraagt de VVD of de aanpak rond het terugdringen van neonicotinoiden binnen de groene cirkel bijenlandschap wordt aangepast. Omdat de Varroa-mijt geen invloed heeft op de populaties wilde bijen (alleen bij de wintersterfte van de Honingbij speelt de Varroa-mijt een rol) en vanuit wetenschappelijke studies de relatie tussen de achteruitgang van wilde bijen door moderne pesticiden is aangetoond, blijven de partners binnen de groene cirkel bijenlandschap achter de afspraak om het gebruik van deze middelen te beperken (voorzorgsprincipe). Van het in een kwaad daglicht brengen van de boeren is geen sprake. Binnen de groene cirkel doen zij actief mee en samen met hen stellen wij een gezamenlijke strategie op.

Type besluit: GS-vergadering