Reactie op verzoek pilot gemeente landbouwverkeer N207 gemeenteraad Kaag en Braassem

Datum besluit: 21 mei 2019


De gemeente Kaag en Braassem heeft de provincie gevraagd om een pilot met landbouwverkeer toe te staan op de provinciale weg N207 tussen Vriezenweg en de kruising bij Leimuiden. Volgens de gemeente veroorzaakt landbouwverkeer veel overlast bij Rijnsaterwoude, en met name in Leimuiden, vanwege het niet mogen gebruiken van de N207. Gedeputeerde Staten wijzen het voorstel af en onderbouwen dit antwoord vanuit vigerend beleid. Het toestaan van landbouwverkeer op de N207 past niet binnen de beleidsuitgangspunten van de provincie Zuid-Holland, ook niet in de vorm van een pilot. Het toestaan van landbouwverkeer op de provinciale weg N207 zal leiden tot grote snelheidsverschillen ten opzichte van het autoverkeer, met als gevolg hogere verkeersveiligheidsrisico’s en een grotere kans op ongevallen.

Type besluit: GS-vergadering