Uitkeren middelen aan gemeente Gouda voor project Voetgangersbrug

Datum besluit: 21 mei 2019


Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van maximaal € 223,650,30 excl. BTW euro ter beschikking te stellen aan de gemeente Gouda ten behoeve van het project 'voetgangersbrug Keersluis Gouda'. Er wordt hiermee uitvoering gegeven aan een bestuurlijke afspraak die is gemaakt in het kader van het inmiddels afgeronde programma 'Hollandsche IJssel Schoner Mooier'. De provincie is door de toenmalige stuurgroep aangewezen als budgetbeheerder van de resterende middelen die het 'Fonds Hollandsche IJssel' vormen. De gevraagde middelen passen binnen het investeringsbesluit dat eveneens door de toenmalige stuurgroep is genomen.

Type besluit: GS-vergadering