Beantwoording Statenvragen 3512 PvdA en CU en SGP Molenmanifest 2019

Datum besluit: 28 mei 2019Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen over het Molenmanifest 2019 van het Molenplatform Zuid-Holland. De beantwoording gaat in op het huidige molen beleid wat betreft subsidies, bescherming van de molenbiotoop en vrijwilligers. Voor toekomstig beleid wordt verwezen naar een nieuw bestuur.

Type besluit: GS-vergadering