Brief aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over project Klimaatslim boeren in de Meijepolder Laag in Bodegraven Noord

Datum besluit: 28 mei 2019


Gedeputeerde Staten sturen een brief aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waarin GS mededelen dat zij bereid zijn om mee te werken aan het project ‘Klimaatslim boeren in de Meijepolder Laag’ in Bodegraven Noord en waarbij zij aangeven dat:

a. Er een noodzaak bestaat om te komen tot een integrale aanpak, ivm de Natura2000 stikstofproblematiek in de Nieuwkoopse Plassen;

b. GS de aanvraag voor een POP3-subsidie zullen steunen als er middelen overblijven;

c. Monitoring wordt betaald uit €1,9 miljoen vanuit de middelen ‘Nota Ruimte’;

d. De provincie bereid is om de gebiedsovereenkomst Gouwe-Wiericke aan te passen wat betreft de eindtermijn;

e. De provincie bereid is om op de peildatum bij te dragen als grondeigenaar van thans 70ha in het gebied, via een heffing van een eigenbijdrage aan alle betrokken grondeigenaren van €500 per hectare.

Type besluit: GS-vergadering