Intrekken beroep en voorlopige voorziening met betrekking tot het bestemmingsplan Zwethof van de gemeente Zoeterwoude

Datum besluit: 28 mei 2019Op 9 april jl. besloot de provincie bij de Raad van State beroep in te stellen tegen en schorsing te vragen van het bestemmingsplan Zwethof van de gemeente Zoeterwoude, dat woningbouw mogelijk maakt op een locatie die niet past in het provinciale ruimtelijke beleid. Een eerder besluit van de provincie om de woningbouw tegen te gaan was door de Raad van State geschorst. De Raad van State heeft dat eerdere besluit nu ook definitief vernietigd omdat de provincie eerder een zienswijze had moeten en kunnen indienen. Nu die definitieve uitspraak er ligt heeft het door de provincie ingediende beroep en de gevraagde schorsing geen zin meer, omdat ook daarvoor eerst een zienswijze had moeten worden ingediend. En dat is niet het geval.

Daarom heeft de provincie besloten het ingediende beroep en het verzoek om schorsing in te trekken.

Type besluit: GS-vergadering