Aangaan Green Deal Aquathermie op 14 mei 2019

Datum besluit: 7 mei 2019


Nederland is bezig om de gebouwde omgeving in te richten op een CO2-arme toekomst. Binnen elke Regionale Energiestrategie wordt gewerkt aan een Regionale Structuur Warmte en stelt iedere gemeente uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte op. Hiervoor zullen alternatieve warmtebronnen nodig zijn. Het watersysteem (oppervlakte-, drink-, afval- en rioolwater) blijkt een grote bron van warmte en koude te zijn voor die warmtetransitie. Met de Green Deal Aquathermie geeft provincie Zuid-Holland richting aan het bundelen van de krachten met stakeholders die een schakel zijn in de keten van de benutting van aquathermie, zodat de bronnen van aquathermie nuttig (kunnen) worden toegepast als alternatieve verwarming van de gebouwde omgeving.

Type besluit: GS-vergadering