Beantwoording Statenvragen 3502 CU en SGP over Veilig oversteken in Brielle

Datum besluit: 7 mei 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 7 mei 2019 de beantwoording van de Schriftelijke Statenvragen 3502 van CU en SGP over veilig oversteken in Brielle vastgesteld. Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de wijze waarop rolstoelgebruikers de N218 oversteken als zij zelfstandig naar de dorpskern gaan. Provincie Zuid-Holland is op de hoogte van de verkeerssituatie. Zij is van mening dat de verkeersveiligheid niet in het geding is en is bereid dit nader toe te lichten in een gesprek met de gemeente Brielle en bewoners van het verpleeghuis. De provincie neemt in alle regio’s deel aan periodieke overleggen met de politie en bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen, waarbij (ook) verkeersveiligheidszaken met elkaar besproken worden. Provinciale Staten zullen jaarlijks worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de verkeersveiligheid op de provinciale wegen.

Type besluit: GS-vergadering