Openstellingsbesluit 2019 voor de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 7 mei 2019


Per 1 augustus 2019 tot 31 december 2019 opent de provincie Zuid-Holland de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen voor € 500.000,00.

Ondernemersverenigingen en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken voor diverse thema's om de kwaliteit van het bedrijventerrein en de organisatiegraad te verhogen.

Type besluit: GS-vergadering