Wijzigingsbesluit en openstellingsbesluit 2019 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Datum besluit: 7 mei 2019


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ in maart 2018 vastgesteld. Op basis van deze regeling zijn in 2018 30 subsidies verstrekt voor de verbetering en versterking van winkel- en centrumgebieden. Naar aanleiding van een evaluatie is de regeling op onderdelen aangepast. Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieregeling ook in 2019 weer open te stellen, van 1 augustus tot en met 31 december.

Type besluit: GS-vergadering