Beantwoording Statenvragen 3563 - Qbuzz laat bus en treinreizigers achter door te volle bus en trein

Datum besluit: 12 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 29 oktober 2019 de beantwoording van de Schriftelijke vragen 3563 van de SP, CU&SGP, GL, PVV en CDA d.d. 7 oktober 2019 met betrekking tot “Qbuzz laat bus en treinreizigers achter door te volle bus en trein” vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben Qbuzz aangegeven dat het onwenselijk is dat reizigers moeten blijven staan bij halten omdat de bussen en treinen te vol zijn. Daarom zet Qbuzz sinds eind september op een aantal overvolle ritten op de snelbuslijnen 387 en 388, van en naar richting Utrecht, extra ritten in. Dit heeft Qbuzz ook via de media en via haar communicatiekanalen bekend gemaakt. Op de drukke MerwedeLingelijn helpt Qbuzz in de spits tussen Dordrecht Stadspolders en Dordrecht CS reizigers bij het zich beter verspreiden over de treinstellen.

Type besluit: GS-vergadering