Beantwoording Statenvragen 3564 van CDA - Toename aantal daklozen in Zuid-Holland

Datum besluit: 12 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen (nr. 3564) van het CDA beantwoord over de toename van het aantal daklozen in Zuid-Holland. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht door het CBS dat het aantal daklozen in Nederland sinds 2009 meer dan verdubbeld is. Opvang en begeleiding van dak- en thuislozen is een gemeentelijke taak in het sociaal domein. Gedeputeerde Staten willen dat er een passend woningaanbod is voor alle Zuid-Hollandse inwoners. Er zijn ook daklozen die door de krapte op de woningmarkt nog geen voor hen betaalbare woning konden vinden. De provincie vindt dat er voldoende betaalbare huurwoningen en ook meer voor spoedzoekers snel beschikbare zgn. Flex-woningen moeten zijn en zet hier een aantal maatregelen en acties op in.

Type besluit: GS-vergadering