Beantwoording statenvragen 3565 - handhaven verbod varend ontgassen

Datum besluit: 12 november 2019


Door Provinciale Staten Zuid-Holland zijn vragen gesteld over het provinciale verbod op varend ontgassen door binnenvaartschepen en de handhaving van dit verbod. In de beantwoording van deze vragen wordt het Zuid-Hollandse handhavingsbeleid voor varend ontgassen toegelicht en wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met meldingen van derden.

Type besluit: GS-vergadering