Beantwoording statenvragen 3567 van de PvdD – rechterlijke uitspraak inzake doden knobbelzwanen

Datum besluit: 12 november 2019


Als gevolg van een voorlopige rechterlijke uitspraak is de bestrijding van knobbelzwanen ter voorkoming van gewasschade tijdelijk opgeschort. De Partij voor de Dieren heeft hier vragen over gesteld en Gedeputeerde Staten geven tekst en uitleg bij dit onderwerp. De juridische procedure bij de Rechtbank Den Haag loopt nog.

Type besluit: GS-vergadering