Van beleidsarme naar beleidsrijke begroting 2020

Datum besluit: 12 november 2019


In de begroting 2020 hebben Gedeputeerde Staten toegelicht waarom zij een beleidsarme begroting presenteren. Het college heeft aangegeven in dialoog met de Staten, inwoners en maatschappelijke partners de begroting te willen vormgeven. Om dat goed te doen is tijd nodig. Om de ambities van dit college verder vorm te geven is daarom een herziene begroting nodig. Deze brief geeft nadere toelichting op de stappen om van een beleidsarme begroting 2020 tot een herziene begroting te komen.

Type besluit: GS-vergadering