Beslissing op bezwaar Deltaplan Waterkwaliteit Galathee

Datum besluit: 12 november 2019


Er is bezwaar gemaakt tegen de geweigerde POP-3 subsidie voor het project 'Deltaplan Waterkwaliteit Galathee'. De subsidie is geweigerd omdat de investeringen waarvoor subsidie is gevraagd, niet plaatsvinden in het watersysteem. Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar ongegrond verklaard. Hierbij is het advies van de bezwarencommissie gevolgd.

Type besluit: GS-vergadering