Beslissing op bezwaar Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude-Tonge

Datum besluit: 12 november 2019Er is bezwaar gemaakt tegen de geweigerde POP-3 subsidie voor het project 'Duurzame Waterkwaliteit Langeweg Oude Tonge'. De subsidie is geweigerd omdat de investeringen waarvoor subsidie is gevraagd, niet plaatsvinden in het watersysteem. Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar ongegrond verklaard. Hierbij is het advies van de bezwarencommissie gevolgd.

Type besluit: GS-vergadering