Beslissing op bezwaar Duurzame Waterkwaliteit Oudelandsedijk Oude Tonge

Datum besluit: 12 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar van een maatschap voor de teelt van onder andere aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen in gemeente Goeree-Overflakkee tegen het besluit tot weigering van projectsubsidie voor een project voor duurzame waterkwaliteit als ongegrond verklaard. Hierbij is het advies van de bezwarencommissie gevolgd.

Type besluit: GS-vergadering