Besluit tot wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

Datum besluit: 12 november 2019


Onlangs heeft de provincie besloten de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 te wijzigen om de uitvoerbaarheid en de afhandeling van aanvragen in 2020 te verbeteren. Subsidie voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen kan nu aangevraagd worden zonder dat er sprake is van een door de provincie verstrekte restauratiesubsidie. Tevens is het mogelijk om voor de financiering een lening van het Nationaal Restauratie Fonds te combineren met provinciale subsidie. Bovendien zal klinkend erfgoed (zoals een kerkorgel) eerder in aanmerking kunnen komen voor een restauratiesubsidie door het te beschouwen als een zelfstandig onderdeel. De wijziging van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 treedt in werking na publicatie in het Provinciaal Blad. In het huidige subsidiejaar 2019 zijn subsidies voor restauraties van onder meer boerderijen, kerken en molens verstrekt voor ca. € 2,76 miljoen en een bedrag van ca. € 200.000 voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen in het kader van herbestemming.

Type besluit: GS-vergadering