Stand van zaken legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

Datum besluit: 12 november 2019Na twee legionellose-uitbraken in Noord-Brabant in 2018 zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties aangemerkt als mogelijke bron voor verspreiding van legionella. Deze bacterie verspreidt zich via de lucht en kan longontsteking veroorzaken. Na de gevallen in Brabant is in heel Nederland verder onderzoek gedaan naar de installaties. Dit is uitgevoerd door het RIVM en – in Zuid-Holland – in samenwerking met de DCMR. In Zuid-Holland is bij vier van de installaties die een verhoogd risico op groei en verspreiding van legionella hebben, legionella aangetoond. Dit is gemeld bij de SZW-inspectie, de GGD in de betreffende regio’s en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De verantwoordelijke bedrijven bekijken, onder toezicht van de omgevingsdienst, zelf welke maatregelen nodig zijn om verspreiding te voorkomen. Denk aan het afdekken van de installatie.

Type besluit: GS-vergadering