Update Beleidsregel kwaliteitscriteria VTH

Datum besluit: 12 november 2019


Provinciale Staten hebben in 2015 een kwaliteitsverordening voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgesteld. Deze verordening verwijst naar de landelijk opgestelde kwaliteitscriteria 2.1. Een deel van deze kwaliteitscriteria is onlangs herzien tot versie 2.2. Gedeputeerde Staten hebben deze herziene kwaliteitscriteria vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering