Vaststelling Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the Space Sector between Bremen and Zuid-Holland

Datum besluit: 12 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 12 november 2019 vastgesteld de ‘Action Agenda 2019-2022: Cooperation in the Space Sector between Bremen and Zuid-Holland’.

Deze Actie Agenda is opgesteld door Provincie Zuid-Holland, SpaceNed, landsdeel Bremen en Aviaspace Bremen. Deze Actie Agenda is op 19 november gepresenteerd tijdens de Space Tech Expo in Bremen. De twee sterke Europese space regio’s Zuid-Holland en Bremen werken aan gezamenlijke uitdagingen vanuit deze Actie Agenda. De agenda bestaat uit drie actielijnen: het organiseren van Business to Business en Business to Knowledge-netwerkbijeenkomsten tijdens grote internationale Space- evenementen, een handelsmissie van Bremen naar Zuid-Holland en (R&D) samenwerking tussen de ruimtevaartindustrie en kennisinstituten uit Bremen/Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering