Verhoging deelplafond “Lokale warmtenetten” voor provinciale cofinanciering binnen het programma Kansen voor West II 2019

Datum besluit: 12 november 2019


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om het deelplafond voor provinciale cofinanciering van projecten, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen in Zuid-Holland, te verhogen met  € 970.057,- naar totaal € 5.034.271,-. Door deze wijziging kunnen nog meer warmteprojecten worden ondersteund. Dit draagt bij aan de ambitie van de provincie om aardgas uit te faseren in de gebouwde omgeving en op een andere en betaalbare manier te verwarmen.

Type besluit: GS-vergadering